JUDr. Pavol Solár Právnik

JUDr. Pavol Solár je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Má dlhoročné pracovné skúsenosti najmä v oblasti developmentu veľkých realitných projektov. Poskytoval komplexné právne poradenstvo pri akvizíciách, výstavbe, financovaní a predaji logistických parkov, rezidenčných projektov, zariadení cestovného ruchu a energetických projektov na Slovensku, Česku, Poľsku a Srbsku. Taktiež sa špecializuje na oblasť fúzií a akvizícií. Podieľal sa na významných transakciách slovenských a zahraničných spoločností pri prevodoch a výstavbe real estate aktív, hotelov, lyžiarskych stredísk a zábavných parkov. Hovorí plynule po anglicky.

Zameranie

Pavol sa špecializuje najmä na oblasť developmentu real estate projektov, obchodného a občianskeho práva, pozemkového práva a korporátneho práva. Okrem toho sa venuje vypracúvaniu zmlúv, právnych analýz a právnemu due diligence.