JUDr. Mgr. Juraj Líner Koncipient

JUDr. Mgr. Juraj Líner je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Má pracovné skúsenosti najmä v oblasti práva nehnuteľností, stavebného práva, pracovného práva, verejného obstarávania a čerpania prostriedkov EÚ, v zastrešovaní právnych procesov realizácie dopravných infraštruktúrnych projektov národného významu v rámci zmluvných podmienok FIDIC (diaľnice, projekt verejno – súkromného partnerstva (PPP projekt). Taktiež má pracovné skúsenosti v oblasti developmentu pozemných stavieb, akvizícií, financovania, povoľovaní, výstavbe a predaja rezidenčných projektov a nájmu office/retail projektov. Juraj má komplexné a organizačné skúsenosti stredného manažmentu pri zabezpečovaní právnej služby podľa potrieb klienta v korporátnom aj vnútrofiremnom prostredí. Poskytoval komplexné právne poradenstvo vo vyššie uvedených oblastiach práva pre klientov na Slovensku, v Českej republike a v Nemecku. Ovláda nemecký, anglický a pasívne francúzsky jazyk.

Zameranie

Juraj sa aktuálne špecializuje najmä na oblasť developmentu real estate projektov, obchodného práva, občianskeho práva, stavebného práva, pozemkového práva. Na uvedené účely sa venuje tvorbe (vypracúvaniu) rôznych zmlúv a právnych podaní, právnych analýz a due diligence na základe požiadaviek klienta a zabezpečuje komplexný právny servis pri príprave výstavby, výstavbe, financovaní a správe nehnuteľností, taktiež poskytuje právny servis pri kúpe, predaji, založení, nájme, podnájme a iných operáciách týkajúcich sa nehnuteľností.