Mgr. Adam Pavlík Advokát

Mgr. Adam Pavlík je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2017 získal titul magister práv (Mgr.).

Pred príchodom do RELEVANS pôsobil ako koncipient v advokátskej kancelárii poskytujúcej právne poradenstvo medzinárodnej developerskej skupine, kde sa venoval právnej agende v oblasti korporátneho práva, práva duševného vlastníctva, práva ochrany spotrebiteľa, práva kolektívneho investovania a práva nehnuteľností. Aktívne komunikuje v anglickom jazyku.

Zameranie

Adam sa špecializuje najmä na oblasť práva nehnuteľností, obchodného práva, občianskeho práva a práva ochrany spotrebiteľa. Podieľa sa na príprave a revízii rôznorodej zmluvnej dokumentácie, ako aj príprave právnych analýz a právnom poradenstve pre real estate development.