Mgr. Alan Tenizov Koncipient

Alan Tenizov je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde v roku 2017 získal titul magister práv (Mgr.). Už počas svojho štúdia pracoval ako právny asistent v advokátskej kancelárii v Bratislave.

Pred príchodom do RELEVANS Alan pôsobil v advokátskej kancelárii v Bratislave, v ktorej sa venoval obchodnému právu, M&A, právu cenných papierov a poskytoval priebežnú pomoc v procesoch due diligence a sporoch. Alan aktívne komunikuje v anglickom jazyku.

Zameranie

Alan sa zameriava najmä na oblasť obchodného práva, M&A, korporátnej agendy, RPVS a GDPR. Okrem toho sa venuje vypracovaniu zmlúv a právnych analýz.