Mgr. Barbora Štefaníková Koncipient

Mgr. Barbora Štefaníková je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, kde v roku 2016 získala titul magisterka práv (Mgr.). Už v priebehu štúdia pôsobila ako právna asistentka v poprednej advokátskej kancelárii.

Pred príchodom do RELEVANS zastávala pozíciu právničky v poisťovni. Venovala sa najmä občianskemu, pracovnému, poistnému právu a vymáhaniu pohľadávok. Ovláda anglický jazyk.

Zameranie

Barbora sa špecializuje na sporovú agendu v oblasti občianskeho, obchodného a pracovného práva. Zameriava sa najmä na prípravu súdnych a iných podaní, právnych analýz a stanovísk.