Mgr. František Lipka Koncipient

Mgr. František Lipka absolvoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, kde v roku 2013 získal titul Mgr. – magister práv. Počas svojho štúdia absolvoval v rámci programu Erasmus semester na Tilburg Universiteit v Holandsku. Pracovné skúsenosti získaval už počas štúdia na pozícii právneho asistenta.

Pred príchodom do RELEVANS pôsobil ako hlavný štátny radca na Úrade pre verejné obstarávanie. František má skúsenosti najmä v oblasti práva nehnuteľností, zmluvného práva, sporovej agendy a obchodného práva. Zúčastnil sa tiež na viacerých komplexných obchodných transakciách, zastupoval klientov pred všeobecnými súdmi a správnymi súdmi, a tiež zastupoval klientov – poškodených v dôsledku trestného činu pred orgánmi činnými v trestnom konaní vo viacerých kauzách.

Zameranie

František sa vo svojej praxi venuje najmä real estate projektom, oblasti všeobecného obchodného práva a práva obchodných spoločností. Zároveň vypracúva rôzne zmluvy a iné právne dokumenty podľa potreby klientov, zastupuje a asistuje klientom pri obchodných rokovaniach, a vypracúva právne analýzy a správy pre slovenské i zahraničné spoločnosti.