Mgr. Jaroslav Bratek Advokát

Mgr. Jaroslav Bratek je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde mu bol v roku 2008 udelený titul magister práv (Mgr.).
Po skončení štúdia pôsobil najskôr ako advokátsky koncipient a po absolvovaní advokátskych skúšok od roku 2012 aj ako advokát vo významných domácich advokátskych kanceláriách so zameraním na sporovú agendu. Hovorí plynule anglicky.

Zameranie

Jaroslav sa špecializuje na sporovú agendu predovšetkým v oblasti obchodného, občianskeho a správneho práva. Pripravuje žaloby a iné súdne podania a zastupuje klientov pred všeobecnými súdmi vo všetkých stupňoch rozhodovania, Ústavným súdom Slovenskej republiky a Európskym súdom pre ľudské práva ako aj v správnom konaní, vrátané konaní pred správnymi súdmi. Okrem toho sa venuje vypracovaniu právnych analýz.