Mgr. Katarína Goldbergerová Advokát

Mgr. Katarína Goldbergerová je absolventkou Právnickej fakulty Paneurópskej Vysokej Školy v Bratislave, kde štúdium ukončila v roku 2013 ziskom titulu Mgr.

Pred príchodom do RELEVANS pôsobila na viacerých pozíciách v medzinárodnej advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala najmä poradenstvu pre renomované spoločnosti pôsobiace v oblasti elektroenergetiky a pre priemyselné podniky. Taktiež sa podieľala na vyjednaní a realizácii významných transakcií v energetickom sektore v regióne strednej a východnej Európy.

Zameranie

Počas svoje praxe získala Katarína vedomosti a skúsenosti v oblasti regulácie energetiky na úrovni vnútroštátneho práva, ako aj práva Európskej únie. Okrem komplexného poradenstva v tejto oblasti sa venuje aj fúziám a akvizíciám, vyjednaniu a príprave zmlúv a vypracovaniu rôznych právnych analýz. Katarína sa taktiež zúčastňuje na budovaní vzťahov s klientmi v oblasti energetiky a na business developmente.