Mgr. Katarína Hricková Advokát

Mgr. Katarína Hricková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pred príchodom do RELEVANS pôsobila v advokátskej kancelárii v Bratislave so širokým spektrom právnej agendy, kde sa zameriavala na oblasť developmentu a poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva. Ovláda nemecký a anglický jazyk.

Zameranie

Katarína sa špecializuje najmä na oblasť nehnuteľností, obchodného a občianskeho práva, korporátneho práva ako aj na sporovú agendu z oblasti obchodného a občianskeho práva. Okrem toho sa venuje vypracúvaniu zmlúv a právnych analýz.