Mgr. Marián Masarik Partner

Marián Masarik je zakladajúcim partnerom a spoločníkom kancelárie.

V RELEVANS vedie divíziu a tím právnikov zaoberajúcich sa fúziami a akvizíciami, právom obchodných spoločností, právom hospodárskej súťaže, právom duševného vlastníctva, bankovým a finančným právom.

Pred založením RELEVANS pôsobil v oblasti telekomunikácií a financií a neskôr ako advokát poskytoval poradenstvo významnej finančnej skupine v Slovenskej republike.

Zameranie

Marián Masarik je popredný transakčný právnik, ktorý sa špecializuje najmä na oblasť fúzií a akvizícii, obchodné právo, právo obchodných spoločností, právo hospodárskej súťaže, právo cenných papierov a financovanie.

Počas svojej praxe sa podieľal na mnohých komplexných a zložitých transakciách, a to najmä v oblasti bankovníctva, energetiky, telekomunikácií a médií, informačných technológií, zdravotníctva a real estate projektov. Do portfólia jeho referencií patria nielen významné transakcie na úrovni Slovenskej republiky, ale aj mnohé cezhraničné dealy a medzinárodné investície.

V oblasti fúzií a akvizícií sa zameriava predovšetkým na predaj a kúpu spoločností, vytváranie spoločných podnikov a poradenstvo v súťažno-právnych aspektoch transakcií.

Klienti vysoko pozitívne hodnotia jeho negociačné schopnosti, kvalitnú, vysoko efektívnu prácu a v neposlednom rade proklientský a racionálny prístup.