Mgr. Martin Ilavský Advokát

Mgr. Martin Ilavský je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde v roku 2012 získal titul magister práv (Mgr.). Ešte počas štúdia začal pracovať v prestížnej advokátskej kancelárii, ktorá poskytovala právne služby v rôznych oblastiach práva, predovšetkým so zameraním na obchodné právo, právo obchodných spoločností a sporovú agendu. Pred príchodom do RELEVANS pracoval ako advokátsky koncipient a poskytoval právne služby v slovenskej advokátskej kancelárii v Bratislave, so širokým spektrom právnej agendy, najmä v oblasti občianskeho, obchodného a pracovného práva. Publikoval viaceré články zamerané na pracovné právo a spory. Martin hovorí po anglicky.

Zameranie

Martin sa špecializuje na občianske právo, obchodné právo a správne právo, predovšetkým so zameraním na sporovú agendu a záväzkové vzťahy. Venuje sa príprave žalôb a iných súdnych podaní, právnych analýz a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach.