JUDr. Martina Krupcová Advokát

Martina Krupcová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2011). V roku 2015 bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Pred príchodom do RELEVANS pôsobila viac ako 7 rokov vo významnej medzinárodnej advokátskej kancelárii, kde sa venovala predovšetkým právu nehnuteľností a poskytovala právne poradenstvo francúzsky hovoriacim klientom.

V RELEVANS pôsobí v divízii M&A ako vedúca oddelenia a zabezpečuje odborné, personálne, organizačné ako aj ekonomické riadenie svojho tímu.

Martina hovorí anglicky a francúzsky.

Zameranie

Martina sa špecializuje na oblasť fúzií a akvizícií, v rámci čoho vedie M&A transakcie rôznych druhov počas všetkých ich fáz. K jej špecializácii patrí aj právne poradenstvo v súvislosti s real estate projektmi. Venuje sa tiež právu cenných papierov a inej obchodnoprávnej agende.