Mgr. Martina Vida Advokát

Mgr. Martina Vida je absolventkou Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde v roku 2012 získala titul magister práv (Mgr.). Počas štúdia, ako aj po jeho skončení pracovala v jednej z celosvetovo najväčších medzinárodných advokátskych kancelárií, kde poskytovala právne poradenstvo najmä v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností, realitného práva a v oblasti due diligence projektov. Martina hovorí plynule anglicky.

Zameranie

Martina sa špecializuje najmä na oblasť práva nehnuteľností, obchodného práva, práva cenných papierov a na oblasť fúzií a akvizícii. Poskytuje právne poradenstvo v developerských projektoch, pri komerčných prenájmoch a pri projektovom financovaní. Okrem toho Martina na dennej báze radí klientom v oblasti práva obchodných spoločností a vypracúva pre klientov zmluvnú dokumentáciu a právne analýzy.