Mgr. Melita Boháčeková Koncipient

Mgr. Melita Boháčeková získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončila v roku 2011.

Zároveň študovala v rámci mobility v zahraničí na Právnickej fakulte Universität Wien. Okrem toho, počas štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave absolvovala Rakúsku školu súkromného práva. Popri i po štúdiu absolvovala taktiež rôzne stáže v oblasti ochrany ľudských práv, bankovníctva a advokácie v pozícií právneho asistenta. Okrem toho pracovala v rámci zahraničnej stáže na Úrade vlády Štajerska, Graz, Rakúsko, oddelenie Európskeho práva. Hovorí plynule nemeckým a anglickým jazykom.

Zameranie

Melita sa vo svojej praxi venuje najmä real estate projektom, oblasti všeobecného obchodného práva a práva obchodných spoločností, oblasti konkurzov a vymáhania pohľadávok. Zároveň rieši prípady aj z bankového a finančného práva, vypracúva rôzne zmluvy a iné právne dokumenty podľa potreby klientov, zastupuje a asistuje klientom pri obchodných rokovaniach, a vypracúva právne analýzy a správy pre slovenské i zahraničné spoločnosti.