Mgr. Michal Leňo Advokát

Mgr. Michal Leňo absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2014 získal titul magister práv (Mgr.). Už počas štúdia získaval pracovné skúsenosti ako právny asistent v advokátskej kancelárii, v ktorej pôsobil neskôr aj ako koncipient.

Pred príchodom do RELEVANS sa Michal venoval zmluvnému právu, sporovej agende vrátane zastupovania klientov pred súdmi, a tiež správnemu právu. Neskôr pôsobil u jedného zo slovenských televíznych vysielateľov, kde svoje skúsenosti obohatil o prácu s právom duševného vlastníctva. Michal hovorí plynule po anglicky.

Zameranie

Michal Leňo sa špecializuje najmä na sporovú agendu v oblasti obchodného, občianskeho, ústavného a správneho práva. Okrem toho sa venuje vypracovaniu zmlúv a právnych analýz.