Mgr. Michal Marhefka Advokát

Michal Marhefka je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave (2006) a Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (2009).

Advokátom je od roku 2014. Pracoval v bratislavskej pobočke pražskej advokátskej kancelárie a neskôr vo významnej lokálnej advokátskej kancelárii, kde poskytoval právne poradenstvo predovšetkým klientom z nemecky hovoriaceho prostredia. Bezprostredne pred príchodom do RELEVANS pôsobil ako in-house právnik v slovenskom technologickom startupe. Michal ovláda anglický a nemecký jazyk.

Zameranie

Michal sa počas doterajšej praxe venoval hlavne všeobecnému poradenstvu v oblasti korporátneho práva a obchodných zmlúv, pracovnému právu a nehnuteľnostiam.  Skúsenosti má aj s oblasťou fúzií a akvizícií a so sporovou agendou.