Mgr. Monika Širilová, MLA Koncipient

Mgr. Monika Širilová, MLA je absolventkou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy.

V roku 2014 úspešne ukončila štúdium na Texas Christian University, kde získala titul MLA. Zároveň absolvovala stáž v prestížnej advokátskej kancelárii v Spojených štátoch amerických. Pred príchodom do RELEVANS pôsobila ako koncipient v renomovanej advokátskej kancelárií. Monika hovorí plynule po anglicky.

Zameranie

Monika poskytuje právne poradenstvo predovšetkým v oblasti práva nehnuteľností, práva obchodných spoločností, obchodného práva a v oblasti konkurzov a vymáhania pohľadávok. Okrem toho sa venuje vypracovávaniu zmlúv a právnemu due diligence.