Mgr. Ondrej Ďurčo Advokát

Mgr. Ondrej Ďurčo je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2013 získal titul magister práv (Mgr.). Ešte počas štúdia začal pracovať v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorá poskytovala právne služby v rôznych oblastiach práva, predovšetkým so zameraním na obchodné právo, právo obchodných spoločností a sporovú agendu. Pred príchodom do RELEVANS pracoval ako advokátsky koncipient a poskytoval právne služby v advokátskej kancelárii v Bratislave so širokým spektrom právnej agendy, najmä v oblasti občianskeho, obchodného a pracovného práva. Ondrej hovorí po anglicky.

Zameranie

Ondrej sa špecializuje na občianske právo, obchodné právo a správne právo, predovšetkým so zameraním na sporovú agendu a záväzkové vzťahy. Venuje sa príprave žalôb a iných súdnych podaní, právnych analýz, vypracovávaniu zmlúv a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach.