Mgr. Patrícia Urminská Koncipient

Mgr. Patrícia Urminská je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2021 získala titul magister práv (Mgr.). Už popri štúdiu pracovala v RELEVANS na pozícii právneho asistenta, kde po skončení štúdia nastúpila na pozíciu advokátskeho koncipienta. Patrícia hovorí po anglicky.