Mgr. Pavol Čverha Advokát

Mgr. Pavol Čverha je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Počas svojej viac ako 25 ročnej praxe prešiel niekoľkými sektormi hospodárstva. Svoju kariéru začal v bankovníctve, v ktorom bol ako Chief legal officer trvalou súčasťou tímov zameraných na financovanie energetických projektov a ostatných podnikov verejných služieb. Okrem iného pracoval v odpadovom hospodárstve, podnikal a pôsobil v energetike, kde poskytoval právne poradenstvo v celom priereze dotknutých činností.

Zameranie

V advokácii sa zameriava na právo  životného prostredia – najmä na nakladanie s odpadmi, vodoprávne konania spolu so zastupovaním klientov pri kontrolách a tiež v prípadnom správnom súdnictve. Radí pri projektoch zdrojov obnoviteľnej energie a tiež dodávateľom a obchodníkom s elektrickou energiou a plynom. Čo zahŕňa prácu od vypracovania analýz po tvorbu a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie.