Mgr. Petra Začková Vojtášová Advokát

Mgr. Petra Vojtášová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 úspešne zložila advokátske skúšky a bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Má predchádzajúce pracovné skúsenosti z oblasti justície a pôsobila tiež na pozícii podnikového právnika významnej obchodnej spoločnosti s medzinárodnými aktivitami. Plynule ovláda anglický jazyk.

Zameranie

Petra sa špecializuje najmä na real estate projekty a zmluvnú agendu v oblasti obchodného a občianskeho práva. Venuje sa tiež právu obchodných spoločností a vedeniu občianskoprávnych a obchodnoprávnych sporov.