Mgr. Simona Récka Koncipient

Mgr. Simona Récka je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorú ukončila v roku 2016.

Počas štúdia pôsobila ako právny asistent v poprednej slovenskej advokátskej kancelárii so zameraním na obchodné a konkurzné právo. Absolvovala tiež stáž na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky zameranú na ochranu spotrebiteľa. Pred príchodom do RELEVANS pôsobila ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii poskytujúcej právne služby v širokom spektre právnej agendy, najmä v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného práva a práva nehnuteľnosti. Simona hovorí po anglicky.

Zameranie

Simona sa špecializuje na sporovú agendu najmä v oblasti občianskeho, obchodného a správneho práva, vrátane práva na ochranu osobnosti. Venuje sa predovšetkým príprave súdnych a iných podaní, právnych analýz a stanovísk, ako aj zastupovaniu klientov v súdnych konaniach.