Mgr. Slavomír Máčaj Partner

Slavomír Máčaj je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

S RELEVANS spolupracuje v rôznych formách už od jej vzniku. Partnerom kancelárie sa stal v apríli 2021.

Zameranie

Slavomír sa v rámci svojej praxe stretol s viacerými právnymi oblasťami a podieľal sa na rôznych významných transakciách, projektoch a analýzach. Má skúsenosti aj z oblasti bankovníctva, finančných trhov, cenných papierov a nehnuteľností.

V súčasnosti sa už takmer výlučne venuje sporovej agende, najmä zastupovaniu klientov v komplexných a náročných sporoch. Špecializuje sa na spory v oblasti obchodného práva, práva hospodárskej súťaže, ústavného práva, správneho práva, bankového práva, ochrany osobnosti a dobrej povesti právnickej osoby.

V RELEVANS sa zaoberá tiež rozvojom a vzdelávaním advokátov a koncipientov, zlepšovaním metodologických postupov a procesov na zdieľanie know-how.

Slavomír je uznávaným odborníkom, vyniká svojím nadštandardným analytickým a logickým myslením.