Mgr. Slavomír Máčaj Of counsel

Slavomír Máčaj je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Má skúsenosti z oblasti daňovej správy, finančníctva a advokácie. Hovorí po anglicky, číta po nemecky a španielsky.

Zameranie

V súčasnosti Slavomír spolupracuje s advokátskou kanceláriou pri zastupovaní významných klientov v komplexných obchodných a civilných súdnych sporoch. V minulosti riešil aj viaceré nesporové projekty, ako napríklad akvizície, premeny spoločností, komplexné transakcie a analýzy, či zastupovanie klientov pred Národnou bankou Slovenska alebo Protimonopolným úradom.