JUDr. Tibor Križan Advokát

JUDr. Tibor Križan je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2017 získal titul magister práv (Mgr.) a v roku 2023 titul doktor práv (JUDr.). Okrem toho, v roku 2016 absolvoval študijný pobyt na University of East Anglia v Spojenom Kráľovstve.

Počas štúdia, ako aj po jeho skončení pracoval vo viacerých významných advokátskych kanceláriách, kde poskytoval právne poradenstvo najmä v oblasti obchodného práva, vrátane práva obchodných spoločností a oblasti fúzií a akvizícii, práva hospodárskej súťaže, realitného práva a v oblasti ochrany osobných údajov.

Tibor hovorí plynulo po anglicky.

Zameranie

Tibor sa špecializuje najmä na oblasť obchodného práva, vrátane práva obchodných spoločností a oblasti fúzií a akvizícii a na ochranu osobných údajov.