Mgr. Tomáš Ambros Advokát

Mgr. Tomáš Ambros je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2017 získal titul magister práv. Už popri štúdiu pracoval v RELEVANS na pozícii právneho asistenta, kde po skončení štúdia nastúpil ako advokátsky koncipient. Hovorí plynule po anglicky.

Zameranie

Tomáš sa špecializuje najmä na sporovú agendu z oblasti občianskeho a obchodného práva, ako aj pracovného a rodinného práva. Venuje sa taktiež aj právnemu poradenstvu v oblasti médií a telekomunikácií.