Mgr. Zuzana Vido Advokát

Mgr. Zuzana Vido je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského, kde jej bol v roku 2012 udelený titul magister práv (Mgr.). V roku 2018 bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Počas štúdia, ako aj po jeho skončení pracovala vo viacerých významných domácich advokátskych kanceláriách. Poskytovala právne poradenstvo najmä v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností, bankovníctva a financovania, realitného práva, pracovného práva a RPVS.

Zuzana hovorí anglicky a maďarsky.

Zameranie

Zuzana sa špecializuje najmä na oblasť obchodného práva, vrátane práva obchodných spoločností a oblasti fúzií a akvizícii a RPVS.