Úspechy RELEVANS v rebríčku „10 Largest Law Firms in Slovakia“

 

Už tretí rok v rade naša advokátska kancelária obhájila skvelé 2. miesto v rebríčku najväčších advokátskych kancelárii, a to pri hodnotení slovenských aj medzinárodných kancelárií pôsobiacich na Slovensku.

Rebríček je organizovaný anglickým denníkom The Slovak Spectator v spolupráci s denníkom SME a zostavovaný je na základe objektívnych a merateľných kritérií.

Okrem štandardného vyhodnotenia najväčších advokátskych kancelárii boli tento rok vyhodnocované aj samostatné rebríčky najväčších advokátskych kancelárii podľa počtu a objemu transakcií v jednotlivých oblastiach práva.

Hodnotené boli nasledovné oblasti: sporová agenda, nehnuteľnosti a development, fúzie a akvizície (M&A), bankovníctvo a financie, pracovné právo.

RELEVANS sa stala víťazom až v dvoch právnych oblastiach, a to v sporovej agende a v oblasti nehnuteľnosti a development. V oblasti M&A sa umiestnila na 2. mieste, v oblasti bankovníctvo a financie obsadila 6. miesto.

Sme hrdí, že sme naše minuloročné umiestnenia obhájili a pribudli k nim aj tak významné úspechy jednotlivých divízií.

Potvrdzuje sa tak postavenie RELEVANS ako mimoriadne skúseného partnera pre existujúcich ako aj budúcich klientov vo všetkých našich kľúčových zameraniach.

Radi by sme sa touto cestou poďakovali klientom za ich dôveru umožňujúcu náš posun vpred.

V neposlednom rade patrí vďaka aj všetkým u nás vo firme za ich úsilie a vytrvalú snahu veci zlepšovať.