ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA A VÝKONU EXEKÚCIE NA SKÔR ZAŤAŽENÚ NEHNUTEĽNOSŤ

ÚS SR sa v konaní, v ktorom sme nášho klienta zastupovali, zaoberal rôznymi právnymi názormi na problematiku zriadenia exekučného záložného práva na skôr zaťaženú nehnuteľnosť a prelomil dovtedy nekonzistentnú rozhodovaciu prax. Článok zaoberajúci sa predmetným rozhodnutím bol publikovaný aj na webovom portále epravo.sk. Autorom článku je Branislav Krivošík.