JUDr. Juraj Freudenfeld Advokát

JUDr. Juraj Freudenfeld je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2013 získal titul magister práv (Mgr.) a v roku 2019 titul doktor práv (JUDr.).

Pracovné skúsenosti nadobudol už počas vysokoškolského štúdia na pozícii právneho asistenta v slovenskej advokátskej kancelárii v Bratislave, v ktorej neskôr pôsobil ako advokátsky koncipient. Pred príchodom do RELEVANS sa venoval predovšetkým oblasti M&A, obchodnému právu, pracovnému právu a sporovej agende. Zameriaval sa najmä na poradenstvo pri nastavovaní štruktúry transakcií, prípravu transakčnej dokumentácie, zastupovanie klientov na rokovaniach, právnu podporu a poradenstvo v oblasti financovania transakcií a post-transakčné nastavenie spoločnosti. Hovorí anglicky.

Zameranie

Juraj sa špecializuje na fúzie a akvizície, vrátane transakčného právneho poradenstva a právneho due diligence, ako aj na obchodné právo a korporátne právo. Venuje sa tiež vypracúvaniu zmlúv a právnych analýz.